Saját módszer

Az általam nyújtott módszer alapjait a Gestalt, Tranzakcióanalízis illetve a Pszichodráma és Szomatoterapeuta ismereteim adják és tartalmazzák mindazt a tudást és tapasztalatot, amit 20 év alatt a vezetőképzésben csoport- és egyéni munkáimban, valamint terápiás gyakorlatomban összegyűjtöttem. Támogatóan konfrontálom az ügyfelet azzal amit látok, hallok, tapasztalok, valamint elmondom mindazt, amit gondolok és érzek. A tematikát illetően nagy szabadságot biztosítok, mert meggyőződésem, hogy bármilyen úton eljuthatunk az ügyfél aktuális témájához, sőt valójában nem is juthatunk máshová.